Streššné okná Core

Exkluzívny dizajn strešných okien poskytuje o 10% vyššiu intenzitu presvetlenia.
Strešné okná CORE

Streššné okná Duro

Plastové strešné okná DURO, vynikajú svojou odolnosťou
voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.
Strešné okná DURO

Odľahčené strešné okná BASE so špeciálnym zúženým profilom.
Strešné okná Base
Streššné okná Rooflite
Kúpou strešného okna RoofLITE získate výrobok z najkvalitnejších materiálov
s neuveriteľne dlhou 10 ročnou zárukou.
Strešné okná Rooflite

Bezpečnosť pri montáži strešných okien

Montáž strešných okien je pomerne jednoduchá, avšak i pri takejto práci odporúčame dodržovať nasledujúce opatrenia. Kvôli montáži strešného okna nie je potrebné stavať lešenie alebo sa pohybovať vo výške a dá sa spraviť z interiéru. Nemusíte sa teda zaoberať rizikami pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Pri montáži strešného okna používajte tieto ochranné pracovné pomôcky.

  • Pracovné rukavice,
  • pracovná prilba,
  • ochranné okuliare,
  • ochranná rúška,
  • klapky na uši,
  • bezpečnostná páska

Pri práci môžete poraniť nielen seba, ale aj osoby vo Vašom okolí. Z analýzy rizík vyplývajú nasledujúce bezpečnostné riziká:

Riziko

Pád pracovného nástroja, časti krytiny a ďalších predmetov.

Opatrenie

Označenie priestoru pod miestom práce, ktoré je ohrozené prípadnými padajúcimi predmetmi.


Riziko

Poranenie od pracovného nástroja, uvoľnenou strešnou krytinou, inými časťami strešnej konštrukcie, strešným oknom a ďalšími predmetmi.

Opatrenie

Používanie ochranného pracovných prostriedkov (prilba, rukavice, ochranné okuliare).


Riziko

Úraz elektrickým prúdom.

Opatrenie

Kontrola elektrického zariadenia, neporušenosť izolačného obalu káblov, zabránenie neautorizovanému zásahu do elektrického príslušenstva.

Odpojenie od elektrickej siete v prípade, že elektrický nástroj nie je používaný, má poruchu, alebo sa menia obrábacie, či iné jeho súčasti.

Používanie ochranných pracovných prostriedkov (rukavice).


Riziko

Vdychovanie prachu, pilín a iných drobných častíc.

Opatrenie

Používanie ochranných pracovných prostriedkov (rúška).


Riziko

Pád zle pripevneného strešného okna v priebehu montáže, alebo po montáži.

Opatrenie

Dodržovanie postupu montáže, ktoré je súčasťou zásielky.


Riziko

Poranenie sluchového orgánu vplyvom nadmerného hluku.

Opatrenie

Používanie klapiek na uši.


Nezabudnite, že zdravie máte len jedno.

Certifikácia

certifikácia rooflite

Ako predísť roseniu strešných okien

Strešné okná sa môžu rosiť, ak nastanú podmienky vhodné na kondenzáciu vzdušnej vlhkosti. V tomto texte nájdete jednoduché spôsoby, ako tomuto nežiaducemu javu predchádzať. Rozdiel teploty vzduchu vo vnútri miestnosti a teploty vnútorného skla strešných okien by mal byť čo najmenší. Vlhký vzduch kondenzuje iba na výrazne chladnejších plochách. Preto je dobré umiestniť vykurovacie telesá priamo pod strešné okná, aby teplý vzduch ohrieval studenú plochu okna...

Čítať viac

Doprava po celom slovensku ZADARMO
pri nákupe strešných okien nad 200€

doprava rooflite